Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 20

09/07/2020 19:45 G7T+7

Ngày 6/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 20 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đánh giá, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh đã góp phần giảm tối đa thiệt hại do đợt dịch gây ra. Tốc độ tăng trưởng GDP 6 ước đạt 6,09%. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, nhất là hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; trong đó tập trung thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Toàn tỉnh tích cực chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

6 tháng cuối năm 2020, tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020, trên tinh thần không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm. Các cấp ủy, chính quyền tích cực, quyết liệt thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh bạch hầu. Cùng với tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, toàn tỉnh tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Ðồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của cả năm 2020

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, phải thực hiện hiệu quả nhiệm vụ khôi phục phát triển kinh tế, phòng, chống dịch bệnh và tổ chức đại hội đảng các cấp

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 20

Phan Tân

763
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.