Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kon se nti sam bŭt tâm lam n’gor rlu tay nau nti tât lĕ khay 2 gơi n’jrăng, n’gang tưp nau ji Covid-19

20/02/2020 10:51 G2T+7

UBBL n’gor mhe gĕh Sam bŭt ndơp mrô 546/UBBL-KGVX lơ 15/2/2020 ta nau kan ân kon se nti sam bŭt tâm lam n’gor Dak nong rlu tay nau nti gơi n’jrăng, n’gang tưp nau ji Covid-19.

Ăp wâl sam bŭt ndâk tay nau pah kan n’jrăng, n’gang tưp nau ji Covid-19

Tĕng nau kan aơ, ăp n’gâng kan, ăp n’qual mbơh hưn nê nê ân ma ăp kon se nti sam bŭt dôl ma nti ta wâl kon se n’hanh kon se mầm non, kon se nti wâl sam bŭt gưl I, II, III, nau ntĭm thường xuyên, kon se nti nau pah kan ta ăp wâl sam bŭt ntĭm nau kan tâm lam n’gor Dak Nong rlu tay nau nti ntơm lơ 17/2 tât lĕ khay 2/2020 gơi pah kan ân uĕh ăp ntil nau kan n’jrăng, n’gang tưp nau ji Covid-19; jêh rĭ pah kan nê nê ma mê mbő kon se gơi ksiêm, mât uănh oh kon rlu nti. Ta mông aơ ăp n’gâng, ăp n’qual ndâk tay nau kan ân di tĕng nau ntĭm bơh Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Ntĭm sơm – Ntĭm nau kan, UBBL n’gor lĕ bư sam bŭt ndơp n’jrăng, n’gang tưp nau ji Covid-19...

Nguyễn Hiền

341
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.