Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kon se nti sam bŭt plâ nti tay jêh rlu n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19

29/04/2020 15:21 G4T+7

Bư tĕng nau ntĭm gai bơh UBBL n’gor, ntơm lơ 27/4, kon se nti Wâl sam bŭt gưl II n’hanh Wâl sam bŭt gưl III tâm lam n’gor plâ nti sam bŭt tay jêh rlu n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19, tĕng nuih n’hâm kan gơi đăp mpăn nau nti ta wâl sam bŭt, ngăch ban Nau ntĭm nti, di ma nau nchră kan ntĭm nti năm 2019-2020. Ăp wâl sam bŭt nti kon se jê n’hanh wâl sam bŭt gưl I plâ nti tay ta lơ 4/5.

Ta nar kon se plâ nti sam bŭt aơ, ăp wâl sam bŭt lĕ dăp dơm nau nchih mbơh ntĭm, ksiêm săk jăn du hĕ mô, dơm dak tho ti bơh năp wâl sam bŭt ân kon se tho ti. Ăp jrô lĕ tâm nkhah jêng bar mlâm jrô gơi kon se n’gul nti ôi n’gul nti mhau. Kan bộ, nai ntĭm, kon se tât ta wâl sam bŭt put muh măt tâm jrô nti gơi n’jrăng n’gang nau ji tưp.

Ksiêm săk jăn kon se nti duh hĕ mô ta Wâl sam bŭt gưl III Bu nong gŭ nti N’Trang Lơng

Nai ntĭm, kon se nti Wâl sam bŭt gưl II Nguyễn Bỉnh Khiêm (bon têh Gia Nghĩa) put muh măt nti sam bŭt

Kon se nti sam bŭt Wâl sam bŭt gưl III Chu Văn An (bon têh Gia Nghĩa) tâm nkhah jrô jêng bar jrô gơi nti sam bŭt

Kon se nti Wâl sam bŭt gưl II Nguyễn Trãi, xă Dak Môl (Dak N’Soong) dơi nai ksiêm săk jăn duh hĕ mô lor ma lăp nti ta jrô

Wâl sam bŭt gưl II Phan Bội Châu, xă Dak Nia (bon têh Gia Nghĩa) dŏng dak si bư khĭt ka man tho ti ân ma kon se nti sam bŭt

Pa nô, rup mpơl ntĭm n’jrăng, n’gang nau ji tưp dơi bu dơm bơh năp wâl sam bŭt gơi kon se nti sam bŭt, mê mbâ kon se rŏ uănh

P.V

1,556
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.