Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kon se nti wâl sam bŭt gưl I n’hanh wâl sam bŭt kon se jê plâ nti tay

07/05/2020 09:24 G5T+7

Jêh rlu nti gơi n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19, lơ 4/5, Kon se nti wâl sam bŭt gưl I n’hanh wâl sam bŭt kon se jê lĕ r’ngôch tâm n’gor lĕ plâ nti tay.

Gơi đăp mpăn ma kon se nti sam bŭt, ăp wâl sam bŭt lĕ ndâk kan âk ntil nau kan n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19 tĕng nau n’hêl. Lor ma kon se plâ nti sam bŭt tay, sưng rnơl, ndơ dŏng ntĭm nti, ndơ pâl dơi nai sŭt tho ân kloh gơi bư khĭt ka han. Bơh đah mpêh tho kloh ăp jrô nti, jrô kan, nglan wâl sam bŭt, ăp wâl sam bŭt lĕ nkra ntŭk tho ti ân ma kon se ta ăp ntŭk bơh năp wâl sam bŭt, ăp jrô nti, wâl ĕk chrach… Wâl sam bŭt pah kan ksiêm uănh săk hăn kon se duh hĕ mô, tho ti bư khĭt ka man lor ma lăp nti tâm jrô, đă kon se put muh măt nao nao, kon se aơ ma kon se ri tâm ngai tâm du met lah gŭ nti n’hanh hăn pâl, lăp ta wâl ĕk,…

Kon se nti bu nong iê bu nuyh put muh măt tât hăn nti ôi lơ 4/5

Kon se nti dơi tho ti bư khĭt ka man lor ma lăp nti tâm jrô

Wâl sam bŭt pă ân nđâp siăm put muh măt ma kon se chuêl ndjôt lah lăp tâm wâl sam bŭt

Pah kan ksiêm uănh săk jăn kon se jê duh hĕ mô

Mông ntơm nti jêh jŏ nar rlu nti n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19 bơh bu ur nai ntĭm n’hanh kon se nti Wâl sam bŭt gưl I N’trang Lơng, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa)

Kon se put muh măt nao nao ta mông nti n’hanh mông rlu pâl

H'Mai

639
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.