Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gâux njuôz- Gâux njuôz Hoanx câux 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân hlôngr njêx muôl shênhv đuôz du lix xênhr Đăk Nông

04/06/2020 10:45 G6T+7

Chia khangr kra shênhv đuôz văn hoar, tsôngv langx, du lix xênhr Đăk Nông txus tuz đangr tsuô fôngx zưl hur haz tov đrâu têz qơưs, WBPX xênhr tưz chơư Gâux njuôz du lix Việt Nam 2017, Gâux njuôz Hoanx câux 2017-Miss Globe 2017 ntơưv Côngx hoax Albania Đỗ Trần Khánh Ngân hlôngr njêx muôl shênhv đuôz du lix Đăk Nông hur 1 shông, txix hli 6/2020 – 6/2021.

Gâux njuôz-Gâux njuôz Hoanx cânx 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân thangv jông saz thâuv lo xair hlôngr njêx muôl tsuô shênhv đuôz du lix xênhr Đăk Nông

WBPX xênhr xangr cuôs Gâux njuôz-Gâux njuôz Hoanx cânx 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân uô muôx kangz hâu chor nôis jung hur siz thangv côngv uô, phat hui jông sưr mênhs vai tsox hlôngr njêx muôl tsuô du lix Đăk Nông chia kruôz hu cênhz côngs đôngx côngv cxuô chor văn hoar, thêv thos, du lix, cxiv tsang shênhv đuôz du lix Đăk Nông njuôz-hur saz-jông gâux xưngr đăngr đrul côngz bê jông haz nhiav, njênhk ntơưv cxuô lênhx.

Mỹ Hằng

876
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.