Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangs đêx pangx tênhz Đôngx Nai 3 haz 4 nhoz hur bê mux pangs zov chênhr tiv zix

09/05/2019 14:08 G5T+7

Phor Thuv tươngr Chinhr phuv Trinhs Đinhx Dungr kror nhis sâu bê, ban hanhx cuêt tinhv lus bê mux 18 pangs ntiv đêx pangx tênhz ntơưv 15 xênhr hur tangs nro têz qơưs thuôx zangv pangs ntiv đêx zov chênhr tiv zix.

Pangs đêx Đôngx Nai 3 ntơưv xar Đăk Som (Đăk Glong). Ảnh: Q.S

Sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông muôx 2 pangs ntiv đêx pangx tênhz zov chênhr tiv zix zos pangs đêx pangx tênhz Đôngx Nai 3 haz pangs đêx pangx tênhz Đôngx Nai 4.

Bảo Ngọc

250
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.