Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nglau dak bư điện Ðồng Nai 3 n’hanh 4 dơi bu dăp kơp ta sam bŭt dak bât, nglau dak kh’lay ngăn ngên

09/05/2019 14:08 G5T+7

Groi Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng mhe kí, ntrŭnh dăp nau kan nchih kơp 18 dak bât, nglau dak điện ta 15 n’gor lam bri dak lah kơp ăp ntil dak bât, nglau dak kh’lay.

Nglau dak Ðồng Nai 3 ta xă Dak Som (Dak Glong). Ảnh: Q.S

Tâm lam n’gor Dak Nong, gĕh 2 dak bât, nglau dak bư điện kh’lay lah nglau dak Ðồng Nai 3 n’hanh nglau dak Ðồng Nai 4.

Bảo Ngọc

249
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.