Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh nau uĕh tâm nau kan “5 đảng viên kơl du r’năk o-ach” ta Trường Xuân

21/01/2021 10:35 G1T+7

Jêh rlau du năm ndâk tĕng nau kan “5 đảng viên kơl du r’năk klaih nau rêh o-ach”, Ðảng bộ xă Trường Xuân (Dak N’Soong) lĕ ntĭm gai nsrôih ndâk nau kan aơ. Ðảng ủy pah kan ndrel ăp n’gâng kan đảng tâm lam n’qual tâm pă 109 nhóm, kơl ân ma 109 r’năk o-ach. Jêh rlau du năm ndâk nau kan aơ, lam xă lĕ gĕh 68 r’năk klaih nau rêh o-ach, gĕh pah kan tâm 63,5% tĕng nau nchră.

Gĕh nau pah kan uĕh nĕ lah yor Ðảng ủy xă lĕ ndâk njêng nau nchră nê nê, pah kan ndrel, ntĭm jao nau kan ân ma ăp chi bộ, nhóm. Ăp đảng viên dơh dăch tâm bon lan, mbơh ntĭm r’năk o-ach gĭt nô nau kan, nau uĕh tâm nau kan gơi n’hao hao nau rêh, gĕh âk drăp ndơ tâm r’năk, mô nsing, kâp Bri dak kơl; ăp n’gâng kan, nhóm ntĭm bu nuyh bon lan tĕng kơt khoa học kĩ thuật, kơl ân prăk manh, kơl ân tơm tăm, mpô mpa rong… Lĕ r’ngôch r’noh prăk ăp nhóm aơ lĕ kơl ân r’năk o-ach tât 164.630.000 r’keh prăk. Ntơm bơh ntil nau kan aơ, âk r’năk lĕ klaih nau rêh o-ach nâp phêt.

Chi bộ bon Bu Pah, xă Trường Xuân rbŭn ndâk nau kan “5 đảng viên kơl du r’năk klaih nau rêh o-ach”

Kô ruanh ăp tổ đảng viên bon Jiang Bơ, xã Trường Xuân mbơh hưn nô nau ndâk nau kan ma Bí thư Chi bộ bon.

Ăp đảng viên tâm nchră nau ma ăp r’năk o-ach ta bon Jiang Bơ, nsrôih pah kan bư mir jăn ba klaih nau rêh o-ach.

Ðảng viên ntĭm bu nuyh bon lan koh n’kĭng ân tơm ca phê.

Ðảng viên tâm nhóm tât ta ăp r’năk uănh ksiêm mpô mpa dơi bu kơl.

Dơi nhóm kơl phân sui, r’năk nô Y Thương, ta bon Jiăng Play 3 lĕ dŏng chăm, gơi tơm ca phê ngăch jêng n’hanh gĕh âk play.

Yor dơi manh prăk ăp nhóm đảng viên kơl, tât abaơ yuh Liên, bon Păng Sĭm lĕ klaih nau rêh o-ach n’hanh nchih săm bŭt dăn mô hôm kơp r’năk o-ach.

Dơi bu kơl ân prăk manh, yuh H’Mách ta bon Păng Sim, hao nau kan chiă rong ndrôk.

Mai Anh

5,015
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.