Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tso nyangr tinhx nguêns lo nhênhx jix vus njuôl, khu moz

08/11/2018 09:25 G11T+7

Muôx grê txix 1/11, Thông tư 20/2018 ntơưv Bôs Y têr cui đinhs nênhs tso nyangr tinhx nguêns lo xair nhênhx nux puz zos jix vus njuôl, khu moz hlôngr viv tsuôs lo nhênhx nux bâuv hiêns vâts li uô ntêx.

Nênhs tso nyangr tangs nro tinhx nguêns lo xair nhênhx nux zos jix vus njuôl, khu moz hlôngr viv tsuô lo nhênhx nux bâuv hiêns vâts li thâuv ntêx. Ảnh: H’Mai

Grê tsơưs hlo ntơưv nux puz li nuôr: 100.000 nhiax tsuô nênhs tso 250 ml; 150.000 nhiax tsuô nênhs tso 350 ml; 180.000 nhiax tsuô nênhs tso 450 ml nyangr. Pangz chi phir môngl lus tsuô nênhs tso nyangr tinhx nguêns fênhx đrăngz ntâu hlo zos 50.000 nhiax/tus nênhs/ jas tso nyangr.

Mẫn Doanh

395
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.