Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gâux Then ntơưv Viêtx Nam lo khơưs côngz bê Ji sanv Văn hoar phi vâts thêv hlôngr ndêx muôl ntơưv nhân loais

19/12/2019 10:13 G12T+7

Xur mông ntơưv Cux Ji sanv văn hoar (Bôs Văn hoar, thêv thos haz Ju lix) kra pâuz: Thưx hanhx Then ntơưv nênhs Zir, Langl, Nduôr nhoz Viêtx Nam lo sau bê tsuô Fông ntơưr Ji sanv Văn hoar phi vâts thêv hlôngr ndêx muôl ntơưv nhân loais.

Tsôngv box minhx cxưx Zir xar Nam Dong (Cư Jut) tuôr tsês nghês thuôx hu gâux then dăngs tinhs. Ảnh: Y Krăk

Trơưs ntơư, thâuv 15 six 23 phut hnuz 12/12/2019 gsix hơưv trôngx qơư (3 six 23 phut hnuz 13/12/2019 six hơưv Viêtx Nam), ntơưv Jas cơưv Wiv ban Liên Chinhr phuv Công ươc 2003 lus por vêv ji sanv văn hoar phi vâts thêv já tiv 14 ntơưv Tsov cưv Zor zux, Khoa hocx haz Văn hoar Liên hơps cuôr (UNESCO) krêz cơưv ntơưv Bogotar, Colombia, ji sanv Thưx hanhx Then ntơưv nênhs Zir, Langl, Nduôr nhoz Viêtx Nam chinhr thưc lo UNESCO sâu bê ntơưv Fông ntơưr Ji sanv Văn hoar phi vâts thêv hlôngr ndêx muôl ntơưv nhân loais.

Bảo Ngọc

803
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.