Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mprơ Then bơh Việt Nam dơi r’nê lah Di sản Văn hóa phi vật thể bơh lĕ r’ngôch kon bu nuyh

19/12/2019 10:13 G12T+7

Tĕng nô nau mbơh Kục Di sản văn hóa (N’gâng kan Nau way, pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŏk hăn pâl) n’kôch ân gĭt: Nau mprơ Then bơh bu nuyh Tày, Nùng, Thái ta Việt Nam lĕ dơi bu nchih sa Sam bŭt Di sản Văn hóa phi vật thể bơh lĕ r’ngôch kon bu nuyh.

Bu nuyh bu nong Tày, xã Nam Dong (Čư Jŭt) mât mray nau mprơ Then – đơn tính. Ảnh: Y Krăk

Tĕng nau kan aơ, ta 3 mông 23 mnĭt mhau lơ 12/12/2019 kơp tĕng mông bri dak bu nơm (3 mông 23 mnĭt ôi lơ 13/12/2019 kơp tĕng mông bri dak Việt Nam, ta Tâ rbŭn Ủy ban Liên Chính phủ Kông ước 2003 gơi mât mray di sản vă hóa phi vật thể tâ 14 bơh N’gâng ndâk nau kan Ntĭm sơm, Khoa học n’hanh Nau way Liên hợp quốc (UNESCO) ndâk kan ta Bogotá, Colombia, di sản Nau mprơ Then bơh bu nuyh Tày, Nùng, Thái ta Việt Nam lĕ dơi UNESCO nchih kơp ta Sam bŭt Di sản Văn hóa phi vật thể bơh lĕ r’ngôch kon bu nuyh.

Bảo Ngọc

528
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.