Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kan Chăng 2019–dak m’ham Dak Nong tâm r’nglăp đah dak m’ham Việt

20/06/2019 14:18 G6T+7

Tĕng nau kan ân dak m’ham kơl ma bu nuyh ji “Nau kan Chăng” tâ tâl VII -năm 2019 bơh N’gâng Ntĭm gai bri dak jă đă kơl ân dak m’ham ma bu nuyh gĕh nau ji, n’gor Dak Nong lĕ ndâk tâ kan “Nau kan Chăng”, ntơm lơ 14/6 tât lơ 27/7/2019.

​​​​​​

UB BL n’gor mbơh kuăl ăp bu nuyh nchih sam bŭt dăn ân dak m’ham kơl săm nau ji ta Nar rbŭn ân dak m’ham “Nau kan Chăng– dak m’ham Dak Nong tâm r’nglăp đah dak m’ham Việt”

Rbŭn ndâk Nau kan “Nau kan Chăng” dơi pơk kan ta ăp n’qual Dak Mil, Čư Jŭt n’hanh bon têh Gia Nghĩa ta ăp lơ 12, 13 n’hanh 19/6/2019. Bơh đah bĭt rdeh hăn rŏ trong, mbơh hưn nau kan tâm ăp ntŏk ta ăp trong têh, nau kan aơ dơi bu pơk ăp ntil nau kan gĕh: Ndơp kao ta Môch Ka han săn săk n’gor; Nar rbŭn druh ndăm kơl ân dak m’ham săm bu nuyh ji đah nau moh “Nau kan Chăng 2019 - dak m’ham Dak Nong tâm r’nglăp đah dak m’hamViệt”. Nau pơk kan aơ gơi mbơh ntĭm, hưn nau kan kơl ân dak m’ham săm bu nuyh ji n’hanh ăp ntil nau ji tâm m’ham ma lơ 3.000 bu nuyh; dơn sŏk 2.540 ntil dak m’ham tâm lam n’gor; ăp n’qual ndâk du nau kan “Nau kan Chăng” jă đă 15 nuyh kơl ân dak m’ham săm nau ji n’hanh 8 nuyh kan bư sam bŭt nchih sŏk mô, khŭng proch, nting rlang bu nuyh.

Bảo Ngọc

465
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.