Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm mâp măt bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh N’gâng tâm rlong ăp n’gor Tây Nguyên n’hanh Bơh pĭt dak rlai mpeh Trung

31/07/2019 18:28 G7T+7

Măng lơ 25/7, ta bon têh Gia Nghĩa, n'gor Dak Nong lĕ ndâk Nau kan tâm mâp măt bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh N’gâng tâm rlong ăp n’gor Tây Nguyên n’hanh Bơh pĭt dak rlai mpeh Trung yor UBBL n’gor Dak Nong pơk.

Ân Sam bŭt r’nê bơh Kô ranh UBBL n’gor Quảng Ngãi ân ma ăp bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh

Ta tâ tâm mâp măt aơ, ăp ntŏk kan, bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tă bơh ăp n’gor Tây Nguyên n’hanh Bơh pĭt dak rlai mpeh Trung lĕ mbơh hưn, n’kôch ntil nau kan uĕh, nau bên kh’lay ta nau kan tâm rlong rŏng ma bri dak bư mir jan ba,  mât mray nau rêh tâm bon lan, mât chiă đăp mpăn Bri dak, pah kan kơl bon lan…

Ta mông aơ, Kô ranh UBBL n’gor Quảng Ngãi (Kô ranh N’gâng tâm rlong ăp n’gor  Tây Nguyên n’hanh Bơh pĭt dak rlai mpeh Trung 2019) lĕ ân Sam bŭt r’nê ma 11 ntŏk kan n’hanh 8 bu nuyh gĕh nau kan tâm rlong rŏng ma bri dak bư mir jan ba, nti ren, pah kan, suy kơl bư hao nau ndâk njêng ăp n’gor Tây Nguyên n’hanh Bơh pĭt dak rlai mpeh Trung.

Hoàng Hoài

371
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.