Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zos yangx 116 ha hangr jôngr tư snhiên tsuô côngs đôngx jos Buzarah, xar Nghĩa Thắng cangr, por vêv

13/02/2020 10:22 G2T+7

WBPX xênhr kror nhis ban hanhx Cuêt tinhv 2081/QĐ-UBND thôngx zênhv zos 116,72 ha mhangr jôngr tưs nhiên thuôx đias jơir hanhx chinhr xar Đạo Nghĩa tsuô côngs đôngx jos Buzarah, xar Nghĩa Thắng (Đăk R’lâp) cangr, por vêv hur shông 2020, đrul tangs nro pênhr nhiax lo sâu bê ntơưv ngân sach Têz qơưs pangz yangx 103 chơưx nhiax.

Thangx hangr jôngr tưs nhiên ntơưv jos Buzarah, xar Nghĩa Thắng, hênhx Đăk R’lâp. Ảnh: Mai Anh

Chia uô muôx kangz hâu hur cangr, por vêv jôngr, WBPX xênhr zos WBPX hênhx Đăk R’lâp muôx tsach nhiêms tsov cưv zos hangr jôngr tsuô chuôz zis, car nhênhs, haz côngs đôngx pêx xinhv cangr, por vêv bov đamv zos nênhs, trinhx tưs, ntâuz ntơưr. WBPX hênhx Đăk R’lâp tơư kra côngs đôngx pêx xinhv, chuôz zis haz car nhênhs uô kangz lo zos hangr jôngr tsuv tsov cưv cangr, por vêv trơưs cui đinhs ntơưv phap luôx nhis hnuôr; đâux tư nhiax txas por vêv, phuôv tsangr hangr jôngr lo zos; tsinhr tinhv tsi lo chia jôngr mangl luôx, txênhz nangv.

Bình Minh

354
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.