Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jao rlau 116 hec ta bri krŏng ân bon lan bon Bu Jrah, xă Nghĩa Thắng mât mray, chiă uănh

13/02/2020 10:22 G2T+7

UBBL n’gor mhe dăp Ntrŭnh nau kan 2081/QĐ-UBND ân jao 116,72 hec ta bri krŏng ta neh xă Ðạo Nghĩa ân ma bon lan bon Bu Jrah, xă Nghĩa Thắng (Dak R’lâp) mât mray, chiă uănh tâm năm 2020, đah lĕ r’ngôch r’noh prăk dơi dŏng tă bơh prăk têm nkrem Bri dak pă rlau ma 130 r’keh prăk.

Bri krŏng ta bon Bu Jrah, xă Nghĩa Thắng, n’qual Dak R’lâp. Ảnh: Mai Anh

Gơi gĕh nau kan mât mray, chiă bri ân uĕh, UBBL n’gor lĕ jao UBBL n’qual Dak R’lâp gĕh nau pah kan gơi jao bri ân ma ăp r’năk, bu nuyh bon lan n’hanh bon lan mât mray, chiă uănh ân di ma ăp bu nuyh, di ma nau kan, sam bŭt bư kan. UBBL n’qual Dak R’lâp ntĭm gai bu nuyh bon lan, ăp r’năk n’hanh bu nuyh dơi bu jao ndâk nau kan mât mray, chiă uănh bri ân di tĕng nau n’hêl pháp luật abaơ; dŏng prăk rêl gơi chiă uănh, bư hao bri dơi jao; mô dơi ân bu muih phă, in pit neh bri.

Bình Minh

363
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.