Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Cangz hangx siz hluz” sur saz tsôngv box pluôs

07/05/2020 09:24 G5T+7

Uô trơưs phong tsox côngv têk pangz nênhs pluôs hlang đhâu hnav moz Covid-19, kror nhis đhâu, Cums siz lưr xur 3 khôir lưx lươngs vur trang zos Hôis Liên hiêps Kuôl pux chor cơ cuan Công an xênhr, Bôs Chiv hui Cuân sưs xênhr, Bôs Chiv hui Bôs đôis biên phongx xênhr cênhz đrul Hôis Liên hiêps Kuôl pux xênhx Đăk Glong tưz tsov cưv “Cangz hangx siz hluz” ntơưv xar Đăk Ha (Đăk Glong).

Pêx xinhv lo xair zangv hangx zus nhiav

Trơưs ntơư, tsangz cxênhx tưz khơưs 180 poz hnux zos njaz, nhu iêur phâmv tsuô tsôngv box minhx cxưx pluôs sâuv thangx tsangv. Môngl cênhz tsangz cxênhx, Hôis Liên hiêps kuôl pux hênhx cênhz đoanx viên, thanh niên xar Đăk Ha tsinhv tsov cưv kruôz ntuôl, njuôl chêr sur, kra pêx xinhv nzuôr têk tuô cangz chia phangx moz.

Tuệ An

342
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.