Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Ntŭk tăch drăp tâm rŏng” răm nuih n’hâm bu nuyh bon lan o-ach

07/05/2020 09:24 G5T+7

Bư tĕng ntil nau kan tâm kơl n’hâmuan kơl bu nuyh o-ach găn nau ji tưp Covid-19, mhe aơ, Cụm tâm rlong mrô 3 phung kan bư ka han tâm lơh gĕh N’gâng kan Ăp Bu ur ăp ntŭk kan Kông an n’gor, Mpôih ka han Ntĭm gai Tâm lơh n’gor, Mpôih ka han Ntĭm gai Ka han mât chiă n’har bri kan n’hanh N’gâng kan Ăp Bu ur n’qual Dak Glong lĕ ndâk nau kan “Ntŭk tăch drăp tâm rong” ta xă Dak Ha (Dak Glong).

Bu nuyh bon lan dơi ruah săch drăp ndơ khăn păng nơm ŭch

Tĕng nau kan aơ, ntil nau kan lĕ ân 180 mlâm ndơ gĕh phe, drăp ndơ dŏng ma bon lan bu nong iê bu nuyh tâm xă. Pah kan n’hanh ntil nau kan aơ, N’gâng kan Ăp Bu ur n’qual n’hanh bu druh ndăm, đoàn viên xă Dak Ha ndâk tay nau kan mbơh ntĭm, ksiêm uănh săk jăn duh hĕ mô, ntĭm bu nuyh bon lan tho ti đah dáki bư khĭt ka man gơi n’jrăng n’gang nau ji tưp.

Tuệ An

414
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.