Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia Nghĩa n'hao uĕh nau pah kan đảng viên bu nong iê bu nuyh

13/08/2020 14:37 G8T+7

Ðảng bộ bon têh Gia Nghĩa abaơ gĕh 35 n'gâng kan đảng đah 2.521 đảng viên, đảng viên bu nong iê bu nuyh gĕh 6%.

Abaơ, 100% thôn, bon, ntŭk gŭ bon lan gĕh chi bộ n'hanh đảng viên bu nong iê bu nuyh. Ăp n'gâng kan đảng n'hanh đảng viên bu nong iê bu nuyh lĕ n'hao uĕh nau kan tâm bon lan, pah kan di nau kan chính trị dơi bri dak jao. Phung kan bộ đảng viên bu nuyh bu nong iê bu nuyh kơl ăp n'gâng kan đảng, n'gâng kan bri dak bư nơih ta nau kan jă đă bon lan, ndâk kan uĕh ăp ntil nau kan, trong leo kan bơh Ðảng, Bri dak. Ðảng viên bu nuyh bu nong iê bu nuyh leo pah kan lor tâm ăp ntil nau kan, tâm dăch ma bon lan ăp bu nong tâm nau kan bư hao nau wăng sa, lâm nau nau ji ngot bư lĕ nau o-ach, ndâk njêng bon lan mhe.

Ðảng viên bu nong iê bu nuyh dơi bu kơl ntĭm nau kan, nĕ nau pah kan tâm bon lan rlau nar rlau hao

Kan bộ lah đảng viên bu nong iê bu nuyh tâm nchră nau kan lor ma ndâk nau pah kan tâm bon lan

Ðảng viên bu nong iê bu nuyh dơh dăch, nơih tâm nau kan mbơh ntĭm, ndâk ăp ntil nau kơl kan tât ma ăp r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh

Ðảng viên bu nong iê bu nuyh nchoh mbăn săm bŭt ao kăl e ta ăp nau rbŭn nau way, nau kan chính trị tâm bon têh

Ðảng viên pah kan ntĭm bon lan mât mray nau way kăl e bu nong

H'Mai

524
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.