Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia Nghĩa phát huy vai trò đảng viên dân tộc thiểu số

13/08/2020 14:37 G8T+7

Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa hiện có 35 tổ chức đảng với 2.521 đảng viên, đảng viên DTTS chiếm tỷ lệ 6%.

Hiện nay, 100% thôn, bon, tổ dân phố trên địa bàn có chi bộ và đảng viên DTTS. Các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên DTTS phát huy vai trò hạt nhân ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đội ngũ cán bộ đảng viên người DTTS giúp các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền địa phương thuận lợi hơn trong công tác dân vận, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đảng viên người DTTS nêu cao tính tiên phong, đồng hành, sát cánh cùng cộng đồng các dân tộc trên đường phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống mới.

Đảng viên DTTS được quan tâm bồi dưỡng, chất lượng công tác ngày càng nâng cao

Cán bộ là đảng viên DTTS trao đổi công việc  trước khi triển khai xuống bon làng

Đảng viên DTTS luôn gần gũi, thuận lợi trong công tác tuyên truyền, triển khai chính sách đến hộ đồng bào DTTS

Đảng viên DTTS mặc trang phục từ thổ cẩm truyền thống trong các sự kiện văn hóa, chính trị tại địa phương

Đảng viên tham gia vào các hoạt động giữ gìn văn hóa dân tộc

H'Mai

523
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.