Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia Nghĩa n’hao uĕh tay nau rêh bon lan ăp bu nong

09/07/2020 19:47 G7T+7

Jêh bư tĕng Nau jrŭ Rbŭn têh Ðảng bộ Gia Nghĩa năm kan 2015 – 2020, nau rêh tâm nuih n’hâm, nau rêh gĕh drăp ndơ bon lan ăp bu nong iê bu nuyh tâm lam bon têh lĕ gĕh âk nau r’gâl mhe, ăp ntil nau pah kan gĕh âk nau hao.

Bon têh lĕ pah kan lôch jêh 4 ntil nau kan ma bon lan gĕh “ Ŭnh điện -trong hăn- wâl nti sam bŭt -trạm y tế”. Nau pah kan bư trŭnh nau rêh o-ach tâm bon lan dơi ăp n’gâng kan ndrôih pah kan. Jêh 5 năm, bon têh abaơ mô hôm gĕh r’năk o-ach; ăp r’năk dăch o-ach dơi bri dak sâm kơl, ân ăp ntil ndơ gơi bư hao nau wăng sa. Ăp xă gĕh âk bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh Dak Nia, Dak R’moan dơi kơp di bon lan mhe. Nau kan kơl nau rêh bon lan, mât rong r’năk gĕh n’hâm suan ma bri dak, r’năk gĕh nau rêh o-ach, bu nuyh dơi bri dak kơl gơi bu kơl pah kan di, n’hao nau kan dăn prăk rêl tâm bon lan gơi kơl nau rêh bon lan. Nau rêh bon lan bu nong iê bu nuyh tâm bon têh abaơ rlau nar rlau hao.

Nau rêh tâm thôn, bon bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh âk nau plăch r’gâl mhe

Âk r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh hao bư ndrŏng, gĕh nau wăng hao

100% trong hăn tâm ăp thôn, bon lĕ dơi bri dak kơl bư jêng trong lŭ n’hanh trong bê tông

Bu nuyh bon lan uănh rŏ ăp ntil nô nau bu mbơh ta sam bŭt báo

Ăp kon se nti sam bŭt bu nong iê bu nuyh rŏ sam bŭt n’kôch nđơn ta mông rlu nti

Nô nau pâl rlưn, uănh bu pâl tâm bon lan bu nong iê bu nuyh dơi bu ndâk kan

H'Mai

1,162
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.