Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chuôz zis-Kror qơư tu zus, phat hui grê văn hoar truênx thôngr

26/06/2020 14:58 G6T+7

Hur luz nênhx yaz nhis hnuôr, tsinhv tsi tâu siz luôs lus luz nênhx, cêr txơưx njê, tangz sis ntơưv chuôz zis nênhs Choz Tsiz haz tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs hur côngs đôngx tiz nênhs nhoz tsinhv muôx ntâu net jông thôngx iz zangv, tiv zix mas tuôr tsês chor grê văn hoar truênx thôngr.

Hur ntơư, chuôz zis zos kror qơư tu zus, siz hluz, tưx hox lus văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx tsuô cxuô lênhx. Hur ntâu chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs, zos saz nhiav ntơưv chor nênhs ntâu shông, zov chênhr ntơưv côngs đôngx, chor net văn hoar tiv zix tsinhv lo tuôr tsês, kra, phat hui; tiv zix mas has lus, bê ntơưr, phong tux, tox cuanr, chor nghêx truênx thôngr...

Cxuô lênhx hur tsêr nênhs Mạ uô cê tsov cưv, uô iz cxa nghi lêr yôngz cus lâul ntơưv minhx cxưx

Zơưv Điểu M’Brâng oz hnav txir, jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (Gia Nghĩa) uô cê chor hoax đôngs tuôr tsês, khangr kra văn hoar M’nông

Nênhs lâul K’Ngul nhoz jos Ting Wel Đơm, xar Đăk Nia (Gia Nghĩa) uô cê tuôr tsês nghi lêr côngv truênx thôngr ntơưv nênhs Mạ

3 cxênhx đrul 5 lênhx hur iz tsêr nhoz jos Ol Bu Tung, xar Quảng Tín (Đăk R’lâp) uô cê tuôr tsês ntâu jăngx chiêng haz grei sênhr chêr truênx thôngr M’nông

Lo hnav zos nghế nhân H’Bạch kra, tix vi H’Bình nhoz jos N’Jriêng, xar Đăk Nia (Gia Nghĩa) por lênhx cuz saz haz nhiav ntul ntâuz txaix ntơưv nênhs Mạ

Cxênhx nênhs ntâu shông minhx cxưx Ê đê xar Tâm Thắng (Cư Jut) kra saz nhiav haz tsưr ziv kraz ndâu tsuô tuz nhuôs hur tsêr

H'Mai

4,425
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.