Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

R’năk – Ntŭk răk rong, hao dŏng uĕh ndơ kh’lay tâm nau way kăl e

26/06/2020 14:58 G6T+7

Tâm nau rêh mhe abaơ, hôm e gĕh âk nau mô tâm ban tâm nau rêh, nau mĭn pah kan, khă nĕ, đah r’năk bu nuyh Yuăn n’hanh bon lan bu nong iê bu nuyh tâm bon lan hôm gĕh âk ntil nau way tâm ban, tâm nĕ gĕh nau pah kan mât mray ăp ntil ndơ kh’lay tâm nau way kăl e.

Tâm nau kan aơ, r’năk jêng ntŭk răk rong, njŭn nau tâm rŏng, nau ŭch ma ăp ntil nau way tât ma ăp bu nuyh tâm r’năk. Tâm âk r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh, yor gĕh nau nsrôih bơh bu nuyh ranh, nau treng kơl bơh bon lan, ăp ntil ndơ kh’lay tâm nau way dôl dơi bon lan mât mray, ntĭm nti, hao dŏng; tâm nĕ gĕh nau ngơi, nau nchih rplay sam bŭt, nau way, nau pah kan bư mir jan ba ôi mhau, ăp ntil nau kan vâng tanh kăl e…

Ăp bu nuyh tâm r’năk bu nuyh Mạ ndâk nar kan, bư tĕng nau tâm nkol kơt kăl e

Ur sai che Ðiểu M’Brâng, bon Dak R’moan, xă Dak R’Moan (Gia Nghĩa) pah kan ndrel nau kan mât mray, mbơh hưn nau way phung Bu Nong

Ur sai bu ranh bon K’Ngul ta bon Ting Wel Ðơm, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) pah kan mât mray ăp ntil nau bư brah lah yang kơt kăl e bơh bu nuyh Mạ

U mê mbő n’hanh kon ta 5 bu nuyh ta r’năk ta bon Ol Bu Tung, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) nsrôih mât mray nau tŭr chĭng n’hanh ăp ntil nau k’dŏ phung Bu Nong

Dơi mê lah gru H’Bạch ntĭm, yuh H’Bình ta bon N’Jriêng, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) ŭch ngăn mât mray nau kan vâng tanh bơh bu nuyh Mạ

Phung ranh bơh bu nong R’đe ta xă Tâm Thắng (Čư Jŭt) ntĭm nti oh mon kon sao tanh sah siau tâm r’năk

H'Mai

4,480
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.