Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia đình - Cái nôi nuôi dưỡng, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

26/06/2020 14:58 G6T+7

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tuy còn có sự chênh lệch về mức sống, trình độ nhận thức, tuy nhiên, giữa gia đình người Kinh và đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trong cộng đồng dân cư vẫn có nhiều nét tương đồng, nhất là việc lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Trong đó, gia đình là cái nôi nuôi dưỡng, lan tỏa tình yêu, lòng tự hào về văn hóa truyền thống của dân tộc đối với từng thành viên. Trong nhiều gia đình đồng bào DTTS, nhờ sự tâm huyết của lớp người cao tuổi, sự quan tâm của cộng đồng, những nét văn hóa cốt lõi vẫn đang được nỗ lực gìn giữ, truyền dạy, phát huy; nhất là về tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, các nghề truyền thống...

Các thành viên trong gia đình người Mạ cùng nhau tổ chức, thực hiện một số nghi lễ cưới truyền thống của dân tộc

Vợ chồng ông Điểu M'Brâng, bon Đắk R'moan, xã Đắk R'moan (Gia Nghĩa) cùng tham gia vào các hoạt động giữ gìn, quảng bá văn hóa M'nông

Vợ chồng già làng K'Ngul ở bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) cùng tham gia giữ gìn nghi lễ cúng truyền thống của người Mạ

3 thế hệ với 5 thành viên trong một gia đình ở bon Ol Bu Tung, xã Quảng Tín (Đắk R’lấp) cùng tích cực trong việc giữ gìn các bài chiêng và điệu múa truyền thống M’nông

Được mẹ là nghệ nhân H'Bạch truyền dạy, chị em H'Bình ở bon N'Jriêng, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) đều đam mê và yêu thích nghề dệt thổ cẩm của người Mạ

Thế hệ người cao tuổi dân tộc Ê đê xã Tâm Thắng (Cư Jút) truyền niềm đam mê và cách đan lát cho con cháu trong gia đình

H'Mai

4,479
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.