Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Njiz njêx muôl haz yangx côngz 123 sinh viên tiêu biêuv xênhr Đăk Nông shông 2019

25/07/2019 14:57 G7T+7

Tsangz cxênhx zos Xênhr đoanx, Hôis Liên hiêps thanh niên xênhr uô cê tsov cưv tsuô tangs cis 19/7 ntơưv Trung tâm Hoax đôngs Thanh thiêur nhi xênhr.

Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr Tôn Thix Ngocx Hanhs khơưs Fax kruôs ntơưv WBPX xênhr tsuô chor sinh viên tiêu biêuv

Ntơưv chuôv njiz njêx muôl, 123 sinh viên tiêu biêuv nhis nuôr tangz tov cơưv ntơưv chor tsêr đais hocx, cao đăngv hur tangs nro têz qơưs tưz muôx jas siz thangv tsưr ziv, sinh hoatx haz côngv thangv lus chuên đêx “Sinh viên Đăk Nông đrul khơiv nghiêps”. Ntơưv chuôv lêr, WBPX xênhr tưz yangx côngz haz khơưs Fax kruôs tsuô 11 sinh viên; Xênhr đoanx tưz khơưs Fax kruôs tsuô 112 sinh viên tiêu biêuv lo thanhx tich hur cơưv shuv zangv coz, xuât săc hur shông cơưv 2017-2018. Tsangz cxênhx pangz đênhr saz tinh thânx sir jul cơưv shuv, uô qơư chia sinh viên muôx jas lo siz thangv, siz cơưv tsưr ziv haz til môngl txus txux cêr khơưv nghiêps, cxiv tsang chuôz zis tov ntêx.

Đặng Hiền

208
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.