Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Njiz njêx muôl, yangx côngz nênhs uô bor tiêu biêuv

18/06/2020 10:19 G6T+7

Tangs cis 13/6, yangz đuô 95 shông Hnuz Bor chir Cach mangs Việt Nam, Ban Tuên zor Trung ương, Bôs Thông tin haz Truênx thông, Hôis Tsêr bor Việt Nam, Bor Pêx xinhv, Đaix xang đuôz Việt Nam tsov cưv Hôis nghis njiz njêx muôl, yangx côngz nênhs uô bor tiêu biêuv.

Chor nênhs bor tiêu biêuv lo yangx côngz

Kra chei ntơưv Hôis nghis, đôngx chir Trần Quốc Vượng, WV Bôs Tsinhz chei, Thươngx trưx Ban Bir thư has jê iz thêr civ đhâu, hur chox kra ntơưv Đangv, bor chir cach mangs Việt Nam tưz ziv hnuz ziv lux muôx jul, yênhx zos pangz tuz tros xung cich sâuv măts trâns saz xangr-văn hoar ntơưv pêz Đangv.

Ntơưv Hôis nghis, chor nênhs bor laaul, chor nênhs bor điênv hinhx lo yangx côngz tưz tuôx côngv siz thangv, zos lưu, siz kra nghiêps vus, chuên môn, chor jăngx cơưv jông, tsưr ziv jông hur nghêx chia chor nênhs bor uô jông đuô haz xưr mênhs ntơưv nênhs uô bor cach mangs, pangz mangx têz qơưs, pangz mangx Pêx xinhv.

Jas hnuôr, Thuv tươngr Chinhr phuv Nguyễn Xuân Phúc muôx ntơưr xang tuôx tsuô chor đais biêuv tuôx côngv Hôis nghis njiz njêx muôl, yangx côngz nênhs uô bor tiêu biêuv has jiêng haz tangs nro canr bôs, hôis viên Hôis Tsêr bor Việt Nam, chor nênhs uô bor tangs nro têz qơưs has tsongs chor tinhx camv jông hlo haz chor lus phôngv jông lho.

Quốc Sỹ

791
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.