Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gần 70.000 gia đình chính sách được vay vốn phát triển kinh tế

03/10/2019 10:20 G10T+7

Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đến nay, toàn tỉnh đã cho vay đối với hơn 150.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình thuộc diện chính sách tại 100% thôn, buôn, bon trên địa bàn.

​​

Nhiều hộ đồng bào dân tộc Mông ở xã Đắk Ngo (Tuy Đức) được vay vốn để trồng cà phê, từng bước thoát nghèo

Đến nay, dư nợ cho vay qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hơn 2.600 tỷ đồng với gần 70.000 hộ gia đình được vay vốn. Tỷ lệ nợ quá hạn tại Đắk Nông chỉ chiếm 0,2% tổng dư nợ. So với thời điểm 2014, số cho vay tăng hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 11.860 hộ vay và nợ quá hạn giảm 0,67%.

Quốc Sỹ

245
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.