Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jê 58.000 lênhx shuv xinhz, sinh viên lo pangz nhiax cơưv shuv

31/07/2019 18:28 G7T+7

Trơưs cêt cuav sox seiz uô trơưs nghis cuêt lus pangz shuv xinhz, sinh viên zos minhx cxưx nênhs tsơưs thuôx chor pluôs, jê pluôs sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv HĐPX xênhr, đhâu 3 shông cơưv (txix shông cơưv 2016 – 2017 txus nuôr), pêz xênhr tưz pangz nhiax cơưv shuv tsuô jê 58.000 lênhx shuv xinhz, sinh viên đrul tangs nro nhiax jê 19 tiv nhiax; pangz hâur pâuk ntơưr, ntơưr sâu tsuô yangx 130.000 lênhx shuv xinhz đrul tangs nro yangx 47 tiv nhiax.

​​​​​

Pangz nhiax, cxuô zangv cơưv tos điêux ciêns tsuô shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs trâu saz môngl txus tsêr cơưv. Ảnh tư liệu

Nênhs lo pangz zos shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs pluôs, jê pluôs trơưs cui đinhs ntơưv Chinhr phuv; pênhr nhiax ntơưv ngân sach. Shông cơưv 2019 – 2020, tangs nro xênhr muôx li 25.000 shuv xinhz lo pangz khôngz ntơưr. Hâux lưv uô trơưs tsangz cxênhx pangz tưz tsu cưr nhangr chi phir tsuô chuôz zis pluôs; zos hâur pâuk zov chênhr pangz cxangz nde hu shuv xinhz tuôx txus tsêr cơv, txu tiv lês chor shuv xinhz tso ntơưr tsês.

Bảo Ngọc

237
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.