Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jê 223 tiv nhiax tuôr tsês khâuz ndơưk truênx thôngr cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs

07/03/2019 15:33 G3T+7

Bôs Văn hoar - Thêv thos haz Du lix kror ban hanhx Cuê ttinhv xur 209/QĐ- BVHTTDL sâu côngz zênhv Đêx anr “Tuôr tsês, phat hui khâuz ndơưk truênx thôngr cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs Viêtx Nam hur ntu nhis nuôr”.

Tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs sênhr chêr khâuz ndơưk truênx thôngr hur Lêr hôis văn hoar ntâuz txaix Viêtx Nam jas tiv I ntơưv thix xar Gia nghiar. Ảnh: H'Mai

Đêx anr lo uô hur ntu 2019-2030 đrul chor mux tiêu mênhx pêv: Uô tar 100% hâux lưv cxênhz yuôx haz sâu bê mux di sanv văn hoar phi vâts thêv lus khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs, tror uô muôx khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv 3 minhx cxưx tưz pôngz jux jul; txus shông 2022, 100% shuv xinhz tsêr minhx cxưx nôis tsur cxuô xênhr , đrôngl kra nangr khâuz ndơưk truênx thôngr 2 hnuz/tuânx haz chor jas lêr, Tsaz, hôis,… Tangs nro pênhr uô đêx anr zos 222,9 tiv nhiax, hur ntơư, Trung ương 51,2 tiv nhiax, trôngx qơư 171,7 tiv nhiax.

199
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.