Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dăch tât 223 r’me prăk prăp mray bŭt ao nchoh mbăn ăp bu nong iê bu nuyh

07/03/2019 15:33 G3T+7

N’gâng Nau way – Pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŏk hăn pâl mhe mhe Ntrŭnh dăp nau kan mrô 209/QÐ-BVHTTDL gơi mĭn dơm Nau kan “Dăch tât, hao dong bŭt ao nchoh mbăn kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh Việt Nam ta mông abaơ”.

Bon lan ăp bu nong iê bu nuyh tâm rlong nchoh mbăn bŭt ao uĕh ta tâ Rbŭn Nau wau vâng tanh Việt Nam tâ tâl I dơi ndâk ta bon têh Gia Nghĩa. Ảnh: H'Mai

Nau kan aơ dơi ndâk kan tâm năm 2019-2030 đah ăp ntil nau kan nê nê: Pah kan jêh 100 nau kan ksiêm n’hanh njêng bư sam bŭt nau way phi vật thể ta bŭt ao nchoh mbăn bơh ăp bu nong iê bu nuyh, njêng tay bŭt ao nchoh mbăn 3 bu nong lĕ roh; tât năm 2022, 100% kon se wâl sam bŭt bu nong gŭ nti ăp n’gor, bon têh ân kon se nchoh mbăn bŭt ao kal e 2 tâ du pơh n’hanh ăp tâ rbŭn, Tết, ta ăp ntŏk hăn pâl;… Lĕ r’ngôch prăk dŏng ndâk nau kan aơ lah 222,9 r’me prăk, tâm nĕ, prăk nkrem tă bơh Trung ương kơl ân 51,2 r’me, prăk sŏk tâm n’gor 171,7 r’me prăk.

198
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.