Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Klăp lah nchră kan kơl r'văt 75.000 tân ndu ndơ gĕh tăm

16/09/2021 09:40 G9T+7

Ủy ban bon lan n'gor mhe trŭnh Nau nchră ndâk njêng nau kan kơl r'văt ndu ndơ gĕh tăm ta yăn gĕh nau ji tưp Covid-19 tâm lam n'gor.

 

Ntơm abaơ tât dŭt năm, ndu ndơ gĕh tăm tâm n'gor hôm tâm 75.000 tân. Tâm nĕ, tơm sa trau, reh, play ăp ntil gĕh tâm 48.000 tân; bơ tâm 9.000 tân; sầu riêng tâm 18.000 tân...

Abaơ, yor gĕh nau ji tưp Covid-19, bu nuyh kan, bu nuyh r'văt, ntŭk tăch r'văt, đại lý n'hanh ăp ntŭk nkra, bư ndơ sa mâp âk nau jêr tâm nau sŏk r'văt, rdeng ndu ndơ. Yor nĕ, ndu ndơ jêh rôk pĕ jêr tăch.

Yor nô nau aơ, Ủy ban bon lan lĕ đă ăp sở, n'gâng kan, ntŭk kan, phung kan n'hanh ăp n'qual, bon têh nchŭn tâm suan pah kan tâm r'nglăp ăp ntŭk tăm, ăp đại lý, hợp tác xă, wâl nkra ndơ sa, joi ntŭk tăch r'văt ndu ndơ gĕh tăm. N'gâng kan ngăch n'hao nau pah kan tăch r'văt, rdeng ndu ndơ; sâm kơl bu nuyh bon lan gĕh ntŭk tăch, joi ntŭk tăch ndu ndơ gĕh tăm...

Quốc Sỹ

3,105
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.