Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jưs anr “Tu đăngs jul Pêx xinhv chor xênhr Têi Nguên, ntu 2” cơ banv uô tar

02/07/2020 16:45 G7T+7

Bôs Y têr kror nhis xâuk kangz Jưs anr “Tu đăngs jul Pêx xinhv chor xênhr Têi Nguên, ntu 2” txaik pênhr Ngân hangx phuôv tsangr châu Ar (ADB).

Jưs anr đap ưngr nhu câux tu đăngs jul ziv hnuz ziv jông ntơưv pêx xinhv

Jưs anr zos ADB pangz lo kra uô txix shông 2014 đrul pênhr đâux tư 76,7 chơưx USD chia pangz phuôv tsangr hês thôngr y têr 5 xênhr Têi Nguên, đap ưngr nhu câux tu đăngs jul nhiv hnuz ziv jông ntơưv pêx xinhv chor xênhr thuôx jưs anr, tiv zix zos nênhs pluôs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs chor nênhs txov nhev.

Uô kangz 6 shông uô, txus hnuôr, tangs nro chor hoax đôngs ntơưv jưs anr tưz cơ banv uô tar trơưs cêr hoaix. Trơưs cui đinhs nhis hnuôr, thuv tux cơư jưs anr zuôr uô tar hur 6 hli tov ntêx hnuôr.

Quốc Sỹ

749
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.