Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nil nau kan “Mât mray n’hâm suan săk jăn Bu nuyh bon lan ăp n’gor Tây Nguyên, tâ kan gưl 2” dơi pah kan lôch jêh

02/07/2020 16:45 G7T+7

N’gâng kan Y tế mhe ndâk nchŭn Ntil nau kan “Mât mray n’hâm suan săk jăn Bu nuyh bon lan ăp n’gor Tây Nguyên, tâ kan gưl 2” manh prăk Wâl prăk Bư hao nau wăng sa châu Á (ADB).

Ntil nau kan sâm kơl mât mray n’hâm suan săk jăn bu nuyh bon lan rlau nar rlau dăng

Ntil nau kan yor ADB kơl dơi ndâk kan ntơm năm 2014 đah r’noh prăk ân manh gĕh 76,7 r’keh prăk USD sâm kơl bư nau kan nau y tế 5 n’gor Tây Nguyên, gơi gĕh ntŭk mât mray n’hâm suan săk jăn ân ma bu nuyh bon lan ăp n’gor tĕng kơp tâm ntil nau kan, tâm nĕ gĕh bu nuyh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh n’hanh ăp bu nuyh gĕh nau jêr jŏk bă bă.

Jêh 6 năm bư tĕng nau kan, tât abaơ, lĕ r’ngôch ăp ntil nau pah kan lĕ dơi bu ndâk kan lôch jêh tĕng nau nchră. Tĕng nau n’hêl abaơ, sam bŭt sam tra bư nau kan mra bu nchăng tâm khay 6 aơ.

Quốc Sỹ

783
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.