Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box Ê đê xar Tâm Thắng lov jêv Lêr siz jênhv cưr tix

26/12/2019 10:18 G12T+7

Mo 22/12, ntơưv Tsêr Văn hoar côngs đôngx jos Buôr, xar Tâm Thắng (Cư Jut), Sơv văn hoar, Thêv thos haz Du lix cênhz đrul chinhr cuênx trôngx qơư tsov cưv Lêr siz jênhv cưr tix tsôngv box minhx cxưx Ê đê jos Nui, jos Buôr, jos Trum haz jos Êa Pô.

Lêr siz jênhv cưr tix uô muôx ntâu nghi thưc xưs li: Lêr tol fôngx zưl, hu gâux siz lưr, lêr siz jênhv, khơưs chox pâuk đăngs jul, hâuk chơưr mol, trâur tơưk hnox shir phangz... Lêr siz jênhv cưr tix uô puv tinh thânx côngv saz hur luz nênhx, sinh hoax hur chor côngs đôngx Ê đê, xangr chia cuôs cxuô lênhx uô nênhx jông, siz hluz. Hur khuôn khôv lêr hôis tưz uô muôx ntâu hoax đôngs văn hoar, hôis thi sâu lo chôngz lênhx nênhs Ê đê tuôx côngv xưs li ntul ntâuz txaix, khaz ndâu, uô nhax cus truênx thôngr, siz lâuz cênhv, tuôr njaz uô mor sei, cxuô zangv hnox truênx thôngr...

​​​​

Tsôngv box Ê đê uô lêr siz jênhv cưr tix

​​​​​

Tsôngv box cxuô minhx cxưx xar Tâm Thắng uô cê siz tuôr têk shir phangz iz puôs ndil chuz hluôr tơưk

​​​​​

Kuôl pux Ê đê xar Tâm Thắng siz tưr ntul ntâuz txaix

​​​​​

Chor nghês nhân siz tưr kraz ndâu

​​​​​

Cxuô jos trinhx baix cxuô zangv hnox truênx thôngr ntơưv nênhs Ê đê

​​​​​

Lov jêv ntưl phênhv tưr grul hluô cxuô jos

​​​​​

Tưr lâuz cênhv txir nênhx

​​​​​

Pêx xinhv trôngx qơư tuôx uô si, nhiav yangx khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv nênhs Ê đê

Hồ Mai

4,014
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.