Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh R’đe xă Tâm Thắng m’ak bư brah tâm Broh oh nô

26/12/2019 10:18 G12T+7

Măng lơ 22/12, ta Wâl rbun Nau way bu nuyh bon lan ta bon Buoorr, xă Tâm Thắng (Cư Jút), N’gâng nau way, Pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŏk hăn pâl kan ndrel ma n’qual lĕ ndâk nau rbŭn bư brah tâm Mbroh oh nô bơh bu nuyh R’đe bon Nui, bon Buôr, bon Trum n’hanh bon Ea Pô.

Nau bư brah tâm Broh oh nô dơi bu ndâk kan đah ăp ntil nau kan: Rbŭn wơt bu năch, tâm pât, bư brah tâm broh, dôk kông lah uĕh n’hâm suan, ngêt ndrănh yăng, su ŭnh m’ak pâl ta nar bư brah… Bư brah tâm Broh oh nô gơi mpơl ân bu saơ nuih n’hâm tâm rom gop tâm nau rêh, nau pah kan bư mir jan ba tâm bon lan bu nuyh R’đe, gơi ăp bu nuyh ăp bon tâm dơh dăch, gĕh nau rêh uĕh đah bon aơ bon ri. Ta tâ rbŭn pâl aơ bu ndâk tay ăp ntil nau pâl tĕng nau way, nau tâm rlong gĕh âk ngăn bu nuyh bon lan R’đe tă bơh ăp bon tâm rlong vâng tanh, tanh sah siau, bư ndơ uh pâl kơt kăl e, tâm rlong ntrôl mâng, tâm rlong peh phe bu n’gon piăng ngăch sĭn, tâm rlong bư trau sa…

​​​​

Bu nuyh R’đe bư brah tâm broh oh nô

​​​​​

Bon lan ăp bu nong xă Tâm Thắng m’ak tâm quăn ti k’dŏ bơh pĭt ŭnh

​​​​​

Bu ur R’đe xă Tâm Thắng tâm rlong vâng tanh

​​​​​

Ăp gru tâm rlong tanh sah

​​​​​

Ăp bon mbơh hưn trau sa kăl e bơh bu nuyh R’đe

​​​​​

Drưh ưh lĕ n’hâm suan tâm rlong đât rse đah ăp bon

​​​​​

Bu klô tâm rlong nau dăng ntrôl mâng

​​​​​

Bu nuyh bon lan tâm n’qual tât pâl, rlong nchoh mbăn bŭt ao kăl e bơh bu nuyh R’đe

Hồ Mai

3,586
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.