Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon lan bu nong iê bu nuyh tâm rlong ndâk njêng nau rêh mhe

24/09/2020 16:35 G9T+7

Bon lan bu nong iê bu nuyh tâm lam n’gor lĕ pah kan n’hanh dôl lĕ n’hâm suan pah kan tâm rlong bư hao nau wăng sa, ndâk njêng nau rêh mhe. Ta ăp n’gor, âk r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh lĕ n’hâm suan bư mir jan ba, hao bư ndrŏng.

Tât abaơ, r’noh r’năk o-ach tâm bon lan bu nong iê bu nuyh lĕ trŭnh hôm e 3% n’hanh r’noh r’năk o-ach tâm bon lan bu nong iê rêh du ntŭk trŭnh rlau 7% đah năm 2014. Bon lan bu nong iê bu nuyh hôm bư tĕng nau kan lam bu nuyh bon lan ndâk njêng nau rêh kloh uĕh ta ntŭk rêh, ndâk njêng bon lan mhe, tâm kơl lâm nau ji ngot, trŭnh nau rêh o-ach; lam bu nuyh bon lan mât chiă neh ntu bri dak, đăp mpăn nau rêh tâm mpeh n’har bri abaơ; ndâk njêng ntŭk rêh ndrêh – kloh – uĕh… Ntơm bơh nau kan tâm rlong ndâk njêng bon lan mhe, nau rêh gĕh nau way dơi bu bư tĕng, trong hăn tâm bon lan rlau nar rlau uĕh… Tâm nau rêh ôi mhau, gĕh âk bu nuyh bu nong iê bu nuyh tĕng nti, pah kan kơt nau mĭn, tĕng nuih n’hâm, ntil nau kan Hồ Chí Minh.

Bu nuyh R’đe xă Ðức Xuyên, n’qual Krông Nô dŏng rdeh rek ba lŏ

Bu nuyh Thái ta xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) koh tơm ca phê hơm tăm tay tơm ca phê mhe, gĕh âk ngăn play

Bu nuyh Bu Nong ta xă Quảng Tân (Tuy Ðức) pơk wâl tăch drăp, hao bư ndrŏng di tâm nau rêh

Bu nuyh Dao ta xă Nâm N’đir (Krông Nô) tăm tơm sa play, n’sĭt tay prăk rêl ta du ntŭk neh tăm ăp ntil tơm

Âk r’năk bu nuyh bon lan hao tâm nau rêh bư klaih nau o-ach, ndâk njêng ngih wâl têh uĕh

Tă bơh ăp ntil nau pah kan tâm rlong aơ, âk phung kan n’hanh bu nuyh kan lĕ gĕh âk nau pah kan uĕh, dơi bri dak r’nê, lah uĕh

Mẫn Doanh

6,581
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.