Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box cxuô minhx cxưx đrul tsangz cxênhx “Hli Shông ndu Lâul” ntơưv jos Văn hoar

21/05/2020 11:03 G5T+7

Jas yangz đuô 130 Hnuz shang Tsuv tinhx Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 – 19/5/2020), hnuz 16/5, ntơưv Jos Văn hoar – Du lix cxuô minhx cxưx Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) hlôngr njêx muôl tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs tưz tuôx uô cê chia ndu txus Lâul Hồ hur saz nhiav, ndu txus lênhx txir lâul ntơưv minhx cxưx.

Tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz Têi Nguên uô cê siz thangv chor lus đruôl lus Lâul Hồ. Ảnh tư liệu

Ntơưv hnuôr, tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs tưz uô cê siz thangv chor yangz ndu lus Lâul, uô cê hu chor gâux lus Lâul, uô cê sei clip Lâul Hồ nhoz Pác Bó, Lâul Hồ ntuôl banv Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 haz chor phênhz phut uô kangz hlo thâuv Lâul môngl đêz… Hnuôr zos iz hur chor hoax đôngs điêmv nhânr tiv zix hur Tsangz cxênhx “Hli Shông ndu Lâul” ntơưv Luz tsêr tsongs”.

Quốc Sỹ

281
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.