Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan ăp bu nong đah nau kan “Năm Khay kah gĭt đah Wa” ta Bon Nau way

21/05/2020 11:03 G5T+7

Ta lơ kah gĭt 130 năm Nar deh Kô ruanh Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), lơ 16/5, ta bon Nau way – Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) mpơl muh măt ăp bu nuyh bon lan ăp bu nong lĕ tât rbŭn, dơh dăch gơi tâm nkah nau rŏng ŭch kah gĭt đah Wa Hồ, kah gĭt ma mbâ ranh ăp bu nong.

Bu nuyh bon lan ăp bu nong iê bu nuyh ta Tây Nguyên tâm n’kôch bri nau pah kan Wa Hồ. Ảnh tư liệu

Ta nar aơ, bu nuyh bon lan ăp bu nong iê bu nuyh lĕ tâm n’kôch bri ăp ntil nau kah gĭt đah Wa, tâm rlong mprơ ăp ntil nau mprơ n’kôch Wa, uănh clip Wa Hồ ta Pác Bó, Wa Hồ rŏ sam bŭt Mbơh hưn nau đăp mpăn bri dak lơ 2/9/1945 n’hanh Ăp mnĭt mông lor ma Wa khĭt… Aơ jêng du ntil nau kan kh’lay tâm Nau kan “Năm Khay kah gĭt đah Wa” ta “Rplay wâl gŭ ndrel”.

Quốc Sỹ

369
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.