Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đồng bào các dân tộc luôn nhớ ơn và làm theo lời Bác

14/05/2020 10:47 G5T+7

Nhớ lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Nổi bật là phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa… Người dân đã dần thay đổi tập quán canh tác lạc hậu sang thâm canh tăng vụ, kết hợp chăn nuôi đại gia súc, gia cầm với cải tạo vườn đồi, vườn rừng, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp có năng suất, giá trị kinh tế cao, tạo ra các mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, đa dạng. Tại các địa phương xuất hiện nhiều tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo...

Đồng bào các dân tộc luôn nhớ ơn Bác Hồ

Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước

Gắn việc học và làm theo Bác Hồ với thi đua làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Đồng bào tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Xây dựng và duy trì nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, ứng dụng cơ giới hóa trong lao động sản xuất

Đồng bào các dân tộc xóa bỏ hủ tục, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

H’Mai

2,081
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.