Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mpôih ka han mât chiă Mpông n’har bri Thuận An dŏng loa mbơh ntĭm nau n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19 tât tâm bon lan

26/03/2020 14:40 G3T+7

Bơh đah n’hao nau ksiêm, mât uănh nê nê tâm mpeh n’har bri, Mpôih ka han mât chiă Mpông n’har bri Thuận An ta xă Thuận An (Dak Mil) hôm ndâk âk nau mbơh ntĭm n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19 tât tâm bon lan ta mpeh n’har bri.

Ndăn mông kâp bu nuyh bon lan sĭt hăn luh gơi pă sam bŭt mbơh ntĭm nau n’jrăng, n’gang Covid-19

Tĕng nau kan aơ, Ðội pah kan Mpôih ka han mât chiă Mpông n’har bri Thuận An dŏng loa di động tât ta ntŭk gĕh âk bu nuyh Bu Nong ta 2 bon Sar Pa, Bu Dak xă Thuận An gĕh wâl tăch drăp, wâl chơ, n’gar wâl sam bŭt… gơi mbơh ntĭm nô nau n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19. Nau mbơh ntĭm dơi thu jêh rĭ mbơh đah loa đah bar ntil nau Yuăn n’hanh nau Bu Nong, suy kơl bon lan gĭt nê nê nau n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19. Bơh đah nĕ, âk pano, áp phích đah nau nchih mbơh ntĭm 2 ntil nau nchih gơi ntĭm 6 ntil nau n’jrăng, n’gang nau ji ta ăp ntŭk âk bu nuyh bon lan rbŭn.

Phan Tân

462
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.