Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đổi mới trong xem xét khâu tuyển đầu vào khi thực hiện chính sách cử tuyển

22/11/2018 10:09 G11T+7

Đó là chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh trong phiên họp nghe báo cáo, giải trình thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ giải trình về nguyên nhân hiện nay 70 sinh viên cử tuyển ra trường chưa được bố trí việc làm

Hiện nay, còn 70 trường hợp người dân tộc thiểu số được cử đi học hệ cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 134 của Chính phủ sau khi tốt nghiệp ra trường chưa được bố trí việc làm. Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải có sự đổi mới trong xem xét khâu tuyển đầu vào, quá trình đào tạo theo hướng kỹ lưỡng, chính xác, bảo đảm đào tạo đúng đối tượng, đúng địa chỉ… Đối với các trường hợp chưa được bố trí, UBND tỉnh nghiên cứu ở các sở, ngành xem những bộ phận nào chưa đủ biên chế để ưu tiên bố trí việc làm cho các đối tượng.

Nguyễn Lương

303
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.