Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz côngz txux liên nganhx ntơưv Wiv ban buôs Đriv têz qơưs uô hâux lưv ntơưv xênhr Đăk Nông

30/11/2017 09:59 G11T+7

Tangs cis 25/11, Pangz côngz txux liên nganhx ntơưv Wiv ban buôs Đriv têz qơưs – Bôx Ngoais zos zos đôngx chir Nguênr Anh Dungr, Phor tsuv nhiêmx Wiv ban buôs đriv têz qơưs ntâus thơưx muôx chuôv uô hâux lưv tsuô thơưx chox xênhr chia sox njuôl tinhx hinhx hoatx đôngx ntơưv chor cưav khâuv haz cêt cuav phênhz đriv cxul ndix buôs đri vsâuv thangx tsangv xênhr.

Đôngx chir Nguênr Anh Dungr thôngx zênhv zuôr tham mưu đâux tư uô jông chor cưav khâuv

Txus nuôr, cêr buôs đriv Đăk Nông - Mondulkiri (Campuchia) muôx 2 cưav khâuv tsinhv zos Bu Prăng (xar Quangv Trưx, hênhx Tui Đưc), Đăk Peur (xar Thuânx An, hênhx Đăk Mil) haz 1 cưav khâuv phux 751 (Đônx biên phongx 751). Xênhr tưz cxiv tsang tar 68 ndix phux bov đamv huv cir thuôx… Ntơưv chuôv uô hâux lưv, đôngx chir Nguênr Anh Dungr has, pangz thôngx zênhv zuôr tham mưu, has tsuô Bôx Ngoaix zos, Chinhr phuv muôx lox trinhx đâux tư khu jông chor cưav khâuv chia zôngx ziv tsuô hoatx đôngx hơpx tac, uô langx luôv ntơưv xênhr Đăk Nông tsuô xênhr Mondulkiri…

Phan Tân

202
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.