Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz côngz txux ntơưv Ban Dân vâns Trung ương cxênhz seiz uô trơưs Nghis cuât 24 ha Tơư kra 45 ntơưv Đăk Nông

28/03/2019 14:26 G3T+7

Uô trơưs Nghis cuêt xur 24-NQ/TW ntơưv Ban Tsât hanhx Trung ương (khoar IX) lus hâux lưv minhx cxưx haz Tơư kra xur 45-CT/TW, ntơưv Ban Bir thư (khoar VII) lus iz cxa hâux lưv nhoz thangx tsangv Môngz, luz nênhx ntơưv pêx xinhv tưz lo hlôngr txangr.

Pangz côngz txux ntơưv Ban Dân vâns Trung ương uô nuv tsuô Xênhr wiv lus hâux lưv minhx cxưx

Tiv lês chuôz zis pluôs hur thangx tsangv minhx cxưx nax shông txu grêl txix 4-5% haz nhis nuôr yuôr yangx 34%; cêt câur has tangs ntơưv chor xar thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs ziv hnuz tưz lo đâux tư uô tar; chor chinhr sach đax thux hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs lo ban hanhx… Uô nuv ntơưv Đăk Nông, đôngx chir Điêuv K’Rer, Wiv viêng Trung ương Đangv, Phor trươngv Ban Thươngx trưx Ban Dân vâns Trung ương cuôs xênhr tsuv txuôl nzir zov chênhr hlôngr txangr luz nênhx tsuô tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs, tiv zix mas chor pêx xinhv tsinhv txov nhev; uô jông đuô haz hâux lưv canr bôs thangx tsangv minhx cxưx;…

H’Loan

182
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.