Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz chuên ja UNESCO thâmv đinhs Công viên đias tsât Đăk Nông

11/07/2019 11:05 G7T+7

Txix hnuz 7-11/7, Pangz chuên ja UNESCO môngl seiz, thâmv đinhs mênhx pêv ntu ju lix "Trươngx ca ntơưv đêx haz hluôr tơưk” thuôx Công viên đias tsât Đăk Nông.

​​​​​

Thâmv đinhs Trung tâm xur mông Công viên đias tsât Đăk Nông

Ntu "Trươngx ca ntơưv đêx haz hluôr tơưk” chuôz ntơưv thix xar Gia Nghiar-Quangv Sơn-Krông Nô zos 14 kror qơư ju lix: Trung tâm xur mông Công viên đias tsât-Trang trais yik Duy Hungx-Jos nghêx kra ndâu ntơưv nênhs M'nông-Mov cao lanh-Mov nguên liêus zangx thêv-Căn cưr đias Nam Nung-Ntu môngl tơư tưs nhiên-Trôngz hluôr tơưk Nâm Kar-Tax đrăngs jung nham-Shênhv đrăngs lax đrăngs kangz trôngz hluôr tơưk-Trung tâm xur mông Đray Sap-Tsangs đêx Đray Sap-Kror tsuô tơưk-Tsangs Gia Long; "Banv zos hươngv ntơưv hlôngr yaz” zos 16 kror qơư haz ntu "Suôz vangv ntơưv ntiax Têz” zos 14 kror qơư. Cêt cuav thâmv đinhs zuôr lo bor cor mênhx pêv ntơưv Hôis nghis Công viên đias tsât Chân Ar Thair Binhx Dương ntơưv UNESCO krêz uô ntơưv Indonesia tsuô hli 9/2019.

Mỹ Hằng

202
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.