Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Định hướng xây dựng chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2030

10/01/2019 09:46 G1T+7

Tại Hội thảo Quốc gia về “Thực trạng chính sách dân tộc; Định hướng xây dựng chính sách giai đoạn 2021 – 2030”, Ủy ban Dân tộc cho biết, từ năm 2016 đến nay, có 54 chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi...

Mục tiêu đến năm 2030 không còn tình trạng hộ dân tộc thiểu số đói nghèo

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến xác định: Mục tiêu đến năm 2030, cần ban hành đồng bộ các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, bảo  đảm nguồn lực thực hiện chính sách, thu hẹp một bước chênh lệch giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng phát triển, không còn huyện đặc biệt khó khăn, giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn, giảm 60% hộ nghèo dân tộc thiểu số hiện nay...

Mẫn Doanh

424
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.