Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jiênr đanx “Chia sev cênhz theix cô” haz yangx côngz cưs kra ntơưr hluôs tiêu biêuv 2019

21/11/2019 15:20 G11T+7

Tsangz cxênhx zos Sơv Zor zux haz Đox tos cênhz đrul Xênhr đoanx tsov cưv tsuô hnuz 15/11 ntơưv Trung tâm Hoax đôngs thanh thiêur nhi xênhr, đrul tuôx côngv ntơưv chor đais biêuv hlôngr njêx muôl chor sơv, ban, nganhx, cênhz chor theix cô zor tiêu biêuv.

Yangx côngz haz khơưs Ntơưr côngs nhênhx “Cưs kra ntơưr tiêu biêuv xênhr Đăk Nông shông 2019” tsuô 33 zor viên hluôs tiêu biêuv

Jiênr đanx “Chia sev cênhz theix cô” zos hoax đôngs tsinhz tas yangz đuô 37 shông Hnuz Tsêr zor Viêtx Nam (20/11) chia côv vur, đênhr saz haz ndu txax njil chor pangz mangx zov chênhr, trâu saz ntơưv pangz cưs kra ntơưr hluôs muôx thanhx tich jông hênhr hur hâux lưv kra ntơưr ntơưv chor tsêr ntơưr nhoz tuz, thangx tsangv txov nhev tiv zix, thangx tsangv buôs đriv ntơưv xênhr. Đhâu ntơư, pangz cưs kra ntơưr hluôs txuôl nzir phat hui tinh thânx xung cich, tinhx nguêns hur sưs nghiêps zor zux haz tu thiêur nhi.

Hồng Duyên

352
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.