Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau tâm nchră “Tâm kơl ăp nau pah kan ndrel nai ntĭm” n’hanh r’nê nai ntĭm druh ndăm gĕh nau pah kan blau 2019

21/11/2019 15:20 G11T+7

Nau kan aơ yor M’bŭch Ntĭm sơm n’hanh Ntĭm nau kan pah kan ndrel ma N’gor đoàn ndâk kan lơ 15/11 ta Wâl Pah kan druh ndăm kon se jê n’gor, lah gĕh ăp bu nuyh kan tă bơh m’bŭch, ntŏk kan, mpôl kan, ndrel ma ăp nai ntĭm gĕh nau pah kan blau.

R’nê n’hanh ân Sam bŭt kơp “Nai ntĭm gĕh nau pah kan blau n’gor Dak Nong năm 2019” ân ma 33 nai ntĭm gĕh nau pah kan blau

Nau tâm nchră kan “Tâm kơl ăp nau pah kan ndrel nai ntĭm” lah du ntil nau kan uĕh kah gĭt 37 năm Nar Nai ntĭm Việt Nam (20/11) gơi n’hưch, lah uĕh n’hanh kah gĭt n’hâm suan, nau nsrôih bơh nai ntĭm gĕh âk nau blau tâm nau kan ntĭm sơm ta ăp wâl sam bŭt tâm mpeh vĭch, mpeh gĕh nau rêh jêr jŏk, mpeh dăch n’har bri tâm n’gor. Tă bơh aơ, gơi n’hưch nai ntĭm hao tay nuih n’hâm, nau kơl kan gơi ntĭm sơm n’hanh mât mray ân kon se jê.

Hồng Duyên

351
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.