Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sanv văn hoar phi vâts thêv “hôis tus” ntơưv Nha Trang

13/06/2019 14:50 G6T+7

Txix 14-16/6 ntơưv Nha Trang, xênhr Khanhr Hoax, Cux Văn hoar cơ sơv (Bôs VHTT&DL) cênhz Sơv Văn hoar haz Thêv thos Khanhr Hoax tsov cưv Liên hoan sơưr chêr chor di sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr ndêx muôl cxuô hair nênhs. Nuôr zos tsangz cxênhx nhoz hur pơưk chor hoatx đôngs ntơưv Shông Du lix têz qơưs 2019 ntơưv Khanhr Hoax đrul chuv đêx “Nha Trang - săc maux ntơưv har txưr”.

​​​​​​

Côngx chiêng Têi Nguên tror muôx jas lo kra, khangr txus tsuô chôngz lênhx kruôz têz qơưs tov đrâu. Ảnh: Hồ Mai

Liên hoan nhangx xangv muôx 15 xênhr, đrôngl sir zôngv di sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr ndêx muôl ntơưv cxuô hair nênhs lo UNESCO côngs nhênhx zuôr tuôx sơưr chêr; hur ntơư muôx côngx chiêng Têi Nguên, nhar nhax cung đinhx Huêr, gâux cuan hos Băc Ninh, gâux trux, gâux xoan, đơnx ca taix tưv Nam Bôs, gâux vir – jams Nghês Tinhr, gâux tsoix…

Bảo Ngọc

496
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.