Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr tênhs văc xin phangx moz Covid-19

21/10/2021 10:16 G10T+7

Uô trơưs Công điêns sur 1599/CĐ-BYT nuz 15/10/2021 ntơưv Bôx Y têr, WBPX xênhr ban hanhx Công văn xur 6025/UBND-KGVX lus cxiz chênhr tênhs văc xin phangx moz Covid-19.

WBPX xênhr cuôs cxiz chênhr tênhs văc xin phangx moz Covid-19 trâu pêx xinhv. Ảnh: Y Krăk

WBPX xênhr zos Sơv Y têr chox kra, cênhz đrul chor cơ cuan, đơn vix cil txus chênhr mangx cxiz chênhr đuô haz tênhs chungv văc xin phangx moz Covid-19 trâu chor tiz nênhs txix 18 shông tror sâuv, ưu tiên trâu chor nênhs txix 50 shông tror sâuv bov đamv an toanx, muôx kangz hâu. 

Hur ntơư, cxuô trôngx qơư cxiz chênhr đôx bao phuv côngz 1, tênhs tangv siv côngz 2 trâu chor nênhs tưz tênhs côngz 1 txâus nôngz nhôngl haz kra tênhs trâu nhuôs zâu txix 12-17 shông trơưs kra ntơưv Bôx Y têr.

Bảo Ngọc

447
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.