Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao ngăch nau kan ntâp dak si văc xin n'gang Covid-19

21/10/2021 10:16 G10T+7

Bư tĕng Kông điện mrô 1599/CĐ-BYT lơ 15/10/2021 bơh Bộ Y tế, Ủy ban Bon lan n'gor lĕ trŭnh Kông văn mrô 6025/UBND-KGVX ta nau pah kan n'hao ngăch nau kan ntâp dak si văc xin n'gang Covid-19.

Ủy ban Bon lan n'gor đă n'hao ngăch nô nau ntâp dak si văc xin n'gang Covid-19 ân ma bu nuyh bon lan. Ảnh: Y Krăk

Ủy ban Bon lan n'gor đă N'gâng kan Y tế ndjôt bôk, pah kan ndrel ma ăp n'gâng kan, m'bŭch kan pah kan tay ngăch nau kan ntâp dak si văc xin n'gang Covid-19 ân ma bu nuyh rlau 18 năm ma klơ, ntâp lor ma ăp bu nuyh ntơm 50 năm ma klơ đăp mpăn, uĕh lăng.

Tâm nĕ, ăp n'qual ntâp ngăch nglai tâ 1 âk, ntâp nglai tâ 2 ân ma ăp bu nuyh jêh ntâp nglai tâ 1 di nar khay n'hanh ndâk nau pah kan ntâp dak si ân ma kon se ntơm 12-17 năm tĕng nau ntĭm kan bơh Bộ Y tế.

Bảo Ngọc

442
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.