Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao tay nau kan njrăng, n’gang nau ji kop yor măch kăp

10/10/2019 10:14 G10T+7

N’gâng kan Y tế mhe gĕh sam bŭt ndơp đă ăp n’gâng, ăp ntok kan, n’qual pah kan ndrel gơi n’hao tay nau kan mbơh hưn n’jrăng, n’gang nau ji kop Dengue yor măch kăp tâm lam n’gor Dak Nong.

​​​​​

N’gâng kan Y tế n’hao nau kan krih dak si bư khĭt măch, kon ka man deh măch. Ảnh: Q.S

N’gâng Ntĭm sơm n’hanh Ntĭm nau kan n’hao nau kan mbơh hưn, ntĭm kon se nti sam bŭt, mê mbâ gĭt nau kan n’jrăng, n’gang nau ji kop Dengue yor măch kăp ta r’năk n’hanh tâm bon lan; pah kan buăn “R’năk mô gĕh ka man deh jêng măch” đah mê mbâ kon se nti sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt ma n’gâng kan Y tế.

N’gâng kan Mbơh hưn n’hanh N’kôch nau kan n’hao tay mbơh hưn ân nŭm, ân ngăch nô nau ji kop yor măch kăp tâm lam n’gor tât ta bu nuyh bon lan, khă nĕ nô nau mbơh aơ mô bư gĕh nau r’vê n’hanh nau mô uĕh tât ta nau wăng sa, nau rêh bri bon, nau pâl r’lưn quốc tế, ntŏk bu năch hăn pâl.

Hồng Duyên

331
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.